Sarkofaqın mənası  — qədim xalqlarda daş tabut.Sarkofaq digər tabutlardan fərqli olaraq üstü naxış və oymalarla bəzənir , bəzən qapaq hissəsi heykəl formasında yonulur.

Firon Merneptaxın sarkofaqı

Qədim dövrün məşhur sarkofaqları redaktə

Şəkil Adı Dəfn edilmiş şəxs Yeri Material Yaranma tarixi
  Hökmdar Axiramın sarkofaqı Biblin hökmdarı Axiram Beyrut Milli Muzeyi Bazalt Təx. e.ə. X əsr.
  Ər-arvad sarkofaqı etrusk ər-arvad Etrusk İncəsənəti Milli Muzeyi Terrakota e.ə. VI əsrin sonu.
  Sidon sarkofaqı Hökmdar Abdalonim (?) İstanbul Arxeoloji Muzeyi Pentelikon mərməri Təx. e.ə. 325-ci il.
  Ssipion Barbatın sarkofaqı Lutsi Korneliy Ssipion Barbat Vatikan Muzeyi Mərmər Təx. e.ə. 150-ci il.
  Böyük Karlın sarkofaqı Böyük Karl Ahen kilsəsi Mərmər III əsr
  Lyudovizinin sarkofaqı Qədim Roma sərkərdəsi Roma Milli Muzeyi Mərmər III əsr.
  Yelenanın sarkofaqı Həvariyə bərabər Yelena Pi-Kliment Muzeyi Porfir Təx. 330-cu il.
  Konstantinanın sarkofaqı Konstantina, Böyük Konstantinin qızı Konstansiya Mavzoleyi, перенесён в Piy-Klement Muzeyinə köçürülüb Porfir Təx. 354-cü il.
  Yuniy Bassın sarkofaqı Roma prefekti Yuniy Bass Müqəddəs Pyotr Kilsəsi muzeyi Mərmər Təx. 359-cu il.
  Stilixonun sarkofaqı Əfasanəvi Stilixon Amvrosi bazilikası Mərmər IV əsrin sonu.