Sasani memarlığı

Sasani memarlığı — Sasani dövründə yayılmış fars memarlıq stilidir. Bir çox sahələrdə Sasani imperyası dövrünü fars sivilizasiyasının ən inkişaf etmiş dövrü saymaq olar. Sonradan müsəlman mədəniyyəti, memarlığı, yazısı kimi tanınan bir çox şey farslar tərəfindən müsəlman dünyasına gətirilmişdir.