Sasanilər sülaləsi

Sasanilər sülaləsi — 226-cı ildən 651-ci ilə qədər müasir İran, İraq, Əfqanıstan, Pakistan, TürkmənistanAzərbaycan ərazilərində iqtidarda olmuş xanədanlıq.

Tarixi redaktə

Hökmdarların siyahısı redaktə

Sasani hökmdarları özlərini şahanşah (yəni şahların şahı) adlandırırdılar. 651-ci ildə şahanşah III Yəzdigərdin Ərəb xilafətinə məğlub olması nəticəsində Sasani İmperiyasına son qoyulmuşdur.

Sıra Hakimiyyət müddəti Portreti Adı Digər şahlarla əlaqəsi
1 224–242   I Ərdəşir Sülalə banisi
2 240–270   I Şapur I Ərdəşirin oğlu
3 270–271   I Hürmüz I Şapurun oğlu
4 271–274   I Bəhram I Şapurun oğlu
5 274–293   II Bəhram I Bəhramın oğlu
6 293   III Bəhram II Bəhramın oğlu
6 293–302   Narse I Şapurun oğlu
7 302–309   II Hürmüz Narsenin oğlu
8 309 Atur Narse II Hürmüzün oğlu
9 309–379 II Şapur II Hürmüzün oğlu
10 379–383
 
II Ərdəşir II Hürmüzün oğlu
11 383–388   III Şapur II Şapurun oğlu
12 388–399   IV Bəhram III Şapurun oğlu
13 399–420   I Yezdəgird III Şapurun oğlu
14 420 IV Şapur I Yezdəgirdin oğlu
15 420 Qəsbkar Xosrov IV Bəhramın oğlu
16 420–438   V Bəhram I Yezdəgirdin oğlu
17 438–457   II Yezdəgird V Bəhramın oğlu
18 457–459 III Hürmüz I Yezdəgirdin oğlu
19 459–484   I Firuz II Yezdəgirdin oğlu
20 484–488   Balaş II Yezdəgirdin oğlu
21 488–496

498–531

  I Qubad I Firuzun oğlu
22 496–498   Caməsp I Firuzun oğlu
23 531–579   I Xosrov Ənuşirəvan I Qubadın oğlu
24 579–590   IV Hörmüz I Xosrov Ənuşirəvanın oğlu
25 590

591–628

  II Xosrov IV Hürmüzün oğlu
26 590–591   VI Bəhram II Xosrovun qaynı
27 590–591   Vistəhm II Xosrovun dayısı
28 628   II Qubad II Xosrovun oğlu
29 628–629   III Ərdəşir II Qubadın oğlu
30 629   Şəhrvəraz IV Hürmüzün kürəkəni
31 629–630

631–632

  Borandoxt II Xosrovun qızı
32 630 V Şapur Şəhrvərazın oğlu
33 630–631   Azərmidoxt II Xosrovun qızı
34 630–631   V Hürmüz Vistəhmin qardaşı oğlu
35 630–631   VI Hürmüz II Xosrovun nəvəsi
36 631   IV Xosrov I Xosrovun qız tərəfdən nəticəsi
37 631   V Xosrov II Xosrovun oğlu
38 632–651   III Yezdəgird II Xosrovun nəvəsi

Soy ağacı redaktə

 
 
 
 
 
 
 
 
Sasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Ərdəşir
R.224-41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Şapur
R.241-72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Hürmüz
R.272-73
 
 
 
I Bəhram
R.273-76
 
 
 
Narseh
R.293-302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Bəhram
R.276-93
 
 
 
II Hürmüzd
R.302-09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Bəhram
R.293
 
II Şapur
R.309-79
 
II Ərdəşir
R.379-83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Şapur
R.383-388
 
IV Bəhram
R.388-99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Yəzdigird
R.399--420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bəhram
R.420-38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Yəzdigird
R.438-57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Hürmüzd
R.457-59
 
Peroz I
R.459-84
 
Balaş
R.484-88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Qubad
R.488-96,
498-531
 
Caməsp
R.496-98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Xosrov
R.531-79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV Hürmüzd
R.579-90
 
Bistam
R.591-95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Xosrov
R.591-628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Qubad
R.628
 
Puranduxt
R.630-31
 
Azarmiduxt
R.631
 
Şəhriyar (ad)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Ərdəşir
R.628-630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Yəzdigird
R.632-51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəhrbanu
 
II Firuz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narsieh