Sasanilər sülaləsi

Sasanilər sülaləsi226-cı ildən 651-ci ilə qədər müasir İran, İraq, Əfqanıstan, Pakistan, TürkmənistanAzərbaycan ərazilərində iqtidarda olmuş xanədanlıq.

TarixiRedaktə

Hökmdarların siyahısıRedaktə

Sasani hökmdarları özlərini şahanşah (yəni şahların şahı) adlandırırdılar. 651-ci ildə şahanşah III Yəzdigərdin Ərəb xilafətinə məğlub olması nəticəsində Sasani İmperiyasına son qoyulmuşdur.

Sıra Hakimiyyət müddəti Portreti Adı Digər şahlarla əlaqəsi
1 224 - 242   I Ərdəşir Sülalə banisi
2 240 - 270   I Şapur I Ərdəşirin oğlu
3 270 - 271   I Hürmüz I Şapurun oğlu
4 271 - 274   I Bəhram I Şapurun oğlu
5 274 - 293   II Bəhram I Bəhramın oğlu
6 293   III Bəhram II Bəhramın oğlu
6 293 - 302   Narse I Şapurun oğlu
7 302 - 309   II Hürmüz Narsenin oğlu
8 309 Atur Narse II Hürmüzün oğlu
9 309 - 379 II Şapur II Hürmüzün oğlu
10 379 - 383 II Ərdəşir II Hürmüzün oğlu
11 383 - 388   III Şapur II Şapurun oğlu
12 388 - 399   IV Bəhram III Şapurun oğlu
13 399 - 420   I Yezdəgird III Şapurun oğlu
14 420 IV Şapur I Yezdəgirdin oğlu
15 420 Qəsbkar Xosrov IV Bəhramın oğlu
16 420 - 438   V Bəhram I Yezdəgirdin oğlu
17 438 - 457   II Yezdəgird V Bəhramın oğlu
18 457 - 459 III Hürmüz I Yezdəgirdin oğlu
19 459 - 484   I Firuz II Yezdəgirdin oğlu
20 484 - 488   Balaş II Yezdəgirdin oğlu
21 488 - 496

498 - 531

  I Qubad I Firuzun oğlu
22 496 - 498   Caməsp I Firuzun oğlu
23 531 - 579   I Xosrov Ənuşirəvan I Qubadın oğlu
24 579 - 590   IV Hörmüz I Xosrov Ənuşirəvanın oğlu
25 590

591 - 628

  II Xosrov IV Hürmüzün oğlu
26 590 - 591   VI Bəhram II Xosrovun qaynı
27 590 - 591   Vistəhm II Xosrovun dayısı
28 628   II Qubad II Xosrovun oğlu
29 628 - 629   III Ərdəşir II Qubadın oğlu
30 629   Şəhrvəraz IV Hürmüzün kürəkəni
31 629 - 630

631 - 632

  Borandoxt II Xosrovun qızı
32 630 V Şapur Şəhrvərazın oğlu
33 630 - 631   Azərmidoxt II Xosrovun qızı
34 630 - 631   V Hürmüz Vistəhmin qardaşı oğlu
35 630 - 631   VI Hürmüz II Xosrovun nəvəsi
36 631   IV Xosrov I Xosrovun qız tərəfdən nəticəsi
37 631   V Xosrov II Xosrovun oğlu
38 632 - 651   III Yezdəgird II Xosrovun nəvəsi

Soy ağacıRedaktə

 
 
 
 
 
 
 
 
Sasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Ərdəşir
R.224-41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Şapur
R.241-72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Hürmüz
R.272-73
 
 
 
I Bəhram
R.273-76
 
 
 
Narseh
R.293-302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Bəhram
R.276-93
 
 
 
II Hürmüzd
R.302-09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Bəhram
R.293
 
II Şapur
R.309-79
 
II Ərdəşir
R.379-83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Şapur
R.383-388
 
IV Bəhram
R.388-99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Yəzdigird
R.399--420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bəhram
R.420-38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Yəzdigird
R.438-57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Hürmüzd
R.457-59
 
Peroz I
R.459-84
 
Balaş
R.484-88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Qubad
R.488-96,
498-531
 
Caməsp
R.496-98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Xosrov
R.531-79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV Hürmüzd
R.579-90
 
Bistam
R.591-95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Xosrov
R.591-628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Qubad
R.628
 
Puranduxt
R.630-31
 
Azarmiduxt
R.631
 
Şəhriyar (ad)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Ərdəşir
R.628-630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Yəzdigird
R.632-51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəhrbanu
 
II Firuz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narsieh