Savanna zonası

Vikimedia:Dəqiqləşdirmə

Savanna zonasıtropiksubtropik qurşaqlarda tək-tək ağac və kolluqlar ot bitkiləri fonunda.