Sayaçı sözlər

Sayaçı sözləri qoyunçuluqla bağlı yaranan nəğmələrdir. Bu nəğmələrdə qoyun, quzu və keçidən danışılır. Sayaçı sözlər də çox zaman çəlikcə bayatıya oxşayır. Məsələn;

Nənəm, a narış qoyun,
Yunu bir qarış qoyun.
Bulamanı tez yetir,
Gözləyir uşaq, qoyun.

Balaca – balaca çəpişlər
Yovşanın başın dişlər
Gedər yaylağı gəzər
Gələr aranda qışlar

Dağlardan endi qoyun
Dolaşdı bəndi qoyun
Süd-qaymağı bol eylə
Sevindir kəndi qoyun.

MənbəRedaktə