Scheme — funksional proqramlaşdırma dili olub, Lisp dilinin iki əsas dialektindən biridir. Scheme dili 1975-1980-cı illər ərzində MİT süni intellekt laboratoriyasında yaradılmışdır. Scheme İEEE tərəfindən standartlaşdırılır. Ən çox istifadə olunan standart R5RS (1998), ən yeni standart isə R6RS(2007)-dır.