Sekta, təriqət və ya firqədini, siyasifəlsəfi inanc sisteminin altqrupu, ümumiyyətlə daha böyük dinin dalı.

İngiltərə və digər ölkələrdə neçə sekta və rəyin kataloqu