Sensu stricto və sensu lato

Sensu stricto ("dar mənada") və sensu lato (geniş mənada) — taksonun nəzərdə tutulan ranqının dəqiqləşdirilməsi üçün onun adına əlavə edilən latınca ifadə.