Serial — bir neçə bir biri ilə bağlı və ya bağlı olmayan hissədən ibarət olan sənət əsəri.

Seriallar bir neçə cür olur:

  • Teleserial
    • Cizgi serial
    • Sabun opera
    • Tele novella
    • Klassik serial
    • Çox seriyalı film
  • Radioserial
    • Radionovella
  • Kitab seriyası
    • Dilogiya
    • Trilogiya
    • Tetralogiya
    • Felyeton romanı