Sevinc Əliyeva (tarixçi)

(Sevinc Əliyeva (alim) səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Sevinc İsrafil qızı Əliyeva (19 may 1976, Armavir (Rusiya), Krasnodar diyarı) — RusiyaAzərbaycan tarixçisi, Tarix üzrə elmlər doktoru, AMEA Tarix İnstitutunda Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqların əlaqələri və Türk xalqları üzrə mütəxəssis, "Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi" şöbəsinin müdiri.[1]

Sevinc Əliyeva
Sev5.jpg
Doğum tarixi 19 may 1976(1976-05-19) (46 yaş)
Doğum yeri
Vətəndaşlığı
Elm sahəsi tarix
Elmi dərəcəsi
İş yeri

HəyatıRedaktə

Sevinc Əliyeva Rusiya Federasiyasının Krasnodar vilayətinin Armavir şəhərində anadan olub. S.İ.Əliyeva 1998-ci ildə Rusiya Federasiyasının Armavir Dövlət Pedaqoji İnstitutunun tarix və dünya mədəniyyət fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra həmin institutun "Regionşünaslıq" kafedrasında müəllim vəzifəsində işləmiş və eyni zamanda əyani aspiranturada oxuyub. 8 dekabr 2000-ci ildə RF-nin Krasnodar şəhərində Kuban Dövlət Universitetində "Şimal-Qərbi Qafqazın noqayları XVIII–XX əsrin əvvələrində tarixi proseslərdə" adlı namizədlik dissertasiyanı uğurla müdafiə etmiş və tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır[2]. Hazırda "Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi" şöbəsinin müdiridir[3]..

S.Əliyeva 2004-cü il 1 mart tarixində AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutuna elmi işçisi vəzifəsinə işə qəbul olunmuş, "Qafqaz tarixi" şöbəsinin aparıcı elmi işçisi vəzifəsində çalışıb. 25 iyun 2014-cü ildə "Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının qarşılıqlı əlaqələri (XIX–XX əsrin əvvəlləri)" mövzusu üzrə doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etmiş və tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır[2].

169 elmi publikasiyanın, 4 monoqrafiyanın, 4 kollektiv monoqrafiyanın və 2 braşuranın müəllifidir.[4] Zaman zaman yerli və xarici mətbuatda müxtəlif tarixi, etnoqrafik yazıları, müsahibələri, araşadırmaları çap olunmuşdur[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]. Ailəlidir, 2 övladı var.

Pedoqoji fəaliyyətiRedaktə

Armavir şəhər 4 saylı məktəbində, Armavir Linqvistik universitetndə, sonralar Bakıda Slavyan universitetinin liseyində, RF-in Armavir Dövlət Pedaqoji Universitetində "Regionşunaslıq" , eləcədə Bakı Dövlət Universitetində "Qafqaz xalqları" kafedrasında pedoqoji fəaliyyət göstərmişdir.

Elmi fəaliyyətiRedaktə

Şimali Qafqazın türk xalqlarını , Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının qarşılıqlı əlaqələri (XIX–XX əsrin əvvəlləri) tarixini , Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin tarixi əsaslı şəkildə tədqiq etmiş, gədim türk xalqı olan noqayların barəsində fundamental araşdırma aparmışdır[15].

KitablarıRedaktə

 • Топонимия ногайцев на Кубани. Армавир: АГПИ, 1996, с. 40.[16]
 • К истории изучения ногайцев XV начала XX века на Кубани. Армавир: АГПИ, 1997, с. 107.
 • Ногайские тюрки : XV–XX вв.: Mонография / С. И. Алиева ; науч. ред. И. С. Багирова ; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА. — Баку : Şərq-Qərb, 2010. — 332 с. ISBN 978-9952-448-97-9.[16]
 • Азербайджан и народы Северного Кавказа : XVIII — начало XXI вв.: Mонография / С. И. Алиева ; науч. ред. И. С. Багирова ; авт. проекта Я. М. Махмудов ; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА. — Баку : Şərq-Qərb, 2010. — 620 с. ISBN 978-9952-34-565-0.[16][17]
 • Наш дом – Кавказ. Азербайджанцы на Северном Кавказе. Mонография. / С. И. Алиева; науч. ред. А.А. Семёнов; Армавирский лингвистический социальный институт. Армавир: НЧОУ ВПО АЛСИ, 2011, 264 с. ISBN 978-5-98911-016-2.[18]
 • Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (XIX – начало ХX вв.). Монография / С. И. Алиева ; науч. ред. И. С. Багирова ;авт. проекта Я. М. Махмудов ; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА. — Баку, ИПО Турхан, 2015, 456 c.[19]
 • Азербайджанская Демократическая Республика и государственные образования Северного Кавказа (Горская Республика. Северо-Кавказское эмиратство. Имамат Гоцинского) в 1918–1920 годы. Монография. Баку, 2016.[20]
 • Кавказ — моя Родина: монография. Mонография. / С. И. Алиева; науч. ред. А.И. Литвинова; . – Армавир: РИО АГПА, 2013. – 457 с. ISBN 978-5-89971-260-9.[21]
 • Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (XIX – начало ХX вв.). Монография / С. И. Алиева ; науч. ред. И. С. Багирова ;авт. проекта Я. М. Махмудов ; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА. 2-е изд.- Баку, ИПО Турхан, 2017, 456 c. ISBN 978-9952-479-00-3.[22]
 • Татары в Азербайджане. Монография.- Казань:Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ,2018.-164 с., 6 с. ил. ISBN 978-5-94981-298-3

Əsas elmi əsərlərinin adlarıRedaktə

 
"Qafqaz — Bizim evimiz" kitabının üz qabığı. 2011
 
"Noqay türkləri" kitabının üz qabığı. 2010
 
"Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları" kitabının üz qabığı.
 • The Political in the Caucasus Pre-soviet invasion – 1918–20. (Collaboration for alliances: Azerbaijan, Georgia and MountainRepublics). American Journal of International, USA, 2015, р. 127–136.
 • Азербайджанцы на северокавказском фронте Великой Отечественной войны. 1941–1945. "Вторая мировая война 1939–1945 гг. в исторических судьбах народов России и Кавказа". Международная научная конференция, посвященная 70-летию окончания Великой отечественной войны 1941–1945 гг. Материалы конференции. Назрань, 2015, с. 47–58.
 • Ногайцы Крымского ханства. Крым: прошлое и настоящее. Материалы международной научной конференции, посвященной годовщине присоединения региона к России, 17 марта 2015 г. Майкоп, 2015, с. 35–58.
 • Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (XIX – начало ХX вв.). Баку, 2015, 456 с.
 • Взгляд на историю взаимоотношения народов Азербайджана и Северного Кавказа// Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər, 16 noyabr 2011-ci il Beynəlxalq elmi konfransın Materiallara. Bakı, 2012, с. 130–135.

Гайдар Баммат в азербайджано-северокавказско-турецких связях. Гайдар Баммат – известный и неизвестный. Сборник документов и материалов. Баку, 2015, с. 164–178.

 • Попытки образования теократического государства имамом Н.Гоцинским на Кавказе и его связи с Османской империей.Avrasya İncelemeleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2014), s. 77–121. (в соавторстве)
 • Dağıstan’ın Azerbaycan Türkleri. YENİ TÜRKİYE Özəl sayısı . cild 9. 80/2015, s. 176–181.
 • XX. Yüzyıl Başlarında Kafkasya’da Yeni Devlet Biçimlerinin Oluşmasında Nogayların Katkısı.YENİ TÜRKİYE Özəl sayısı . cild 9. 80/2015
 • Азербайджанская Демократическая республика и Горская Республика: сотрудничество, проекты объединения и взаимодействия с Османской империей (по документам, договорам и нотам 1918–1920 годов". Ч. 1. Северо-Кавказский юридический вестник. 2015, № 4, с. 115–137.
 • Азербайджанская семья в современности. Семья в традиционном и современном обществе: проблемы адаптации. Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. Краснодар: КубГУ, 2015, с. 221–225.
 • Азербайджанские тюрки Дагестана. Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. Выпуск 7 (31). Майкоп: изд-во АРИГИ, 2015, с. 96–101.
 • Дербент в общественно-политических событиях начала ХХ в. "Дербент в историческом процессе Кавказа и России", посвященной 2000-летию г. Дербента. Махачкала, 2015, с.37–44.
 • Министр иностранных дел Горской Республики Гейдар Баммат: отношение к армянам и Азербайджанской Демократической Республике. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914–1920-ci illər). III beynəlxalq elmi konfransın materialları. 07–10 aprel 2016-cı il, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı şəhəri, 2016, s. 205–212.
 • К ситуации с религией в Азербайджане и на Северном Кавказе после советизации. IRS. Наследие. 2016, № 1 (79), с. 36–39.
 • Этот день мы приближали, как могли…: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны (Минск 7–8 мая 2015 г.) В 2 ч. Ч. 1. Нац. акад. Наук Беларуси, М-во обороны Респ. Беларусь Минск: Беларуская навука, 2016, с. 328–336)
 • Азербайджанская Демократическая Республика и Горская Республика: сотрудничество, проекты объединения и взаимодействия с Османской империей (по документам, договорам и нотам 1918 1920 годов) (часть вторая). Северо-кавказский юридический вестник, № 1, 2016, с. 90–114.
 • Азербайджанцы на Кубани и Северном Кавказе. Социально-гуманитарные исследования регионального пространства. Материалы международной научной конференции 5 апреля 2016 года. Краснодар, 2016, с. 185–189.
 • Основные этапы и приоритетные направления азербайджано-российских отношений в конце ХХ-начале ХХI века. Третьи Всероссийские (с международным участием историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича). Сборник статей. Ч.1. Махачкала, 2016, с. 50–56.
 • Стратегические отношения Азербайджана с Россией на примере Чеченской Республики как субъекта РФ. Миротворческие процессы на Кавказе: уроки и перспективы. 4-е Кадыровские чтения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 65-летию со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова. Грозный, 8 сентября 2016 г. Грозный, 2016, с. 41–52.
 • Азербайджано-российское экономическое сотрудничество в период независимости (1991–2016 гг.) Современная научная мысль. Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права. — Москва: НИИ ИЭП, 2016, № 4. с. 17–33.

Kollektiv monoqrafiyalarıRedaktə

1. "Azərbaycan – Gürcüstan münasibətləri tarixi" (XVIII – XXI əsrin əvvəlləri). Bakı. "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2013, 392 s.ISBN 978-9952-34-985-6.[23]

2. "Şimali-Qərb Аzərbaycan tarixi". Bakı: Şərq-Qərb, 2011, 424 с.

3. "Этнокультурные ландшафты на постсоветском пространстве: проблемы и особенности формирования дагестанского компонента" (к 90-летию ДНЦ РАН). Коллективная монография. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2014, 236. ISBN 978-5444-70-007-5.[24]

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyüRedaktə

1) AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitunun Gənc Alimlər Şurasının sədr müavini

2) AMEA-nın Tarix İnstitutunda tarix ixtisası üzrə Dissertasiya Şurasının üzvü

3) AMEA-nın Tarix İnstitutunun "Elmi əsərləri" jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü.

4) RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş "Известия Ингушского научно-исследовательского Института гуманитарных наук имени Ч.Э.Ахриева" (RF, Maqas) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü.

5) RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş "Вестник Майкопского государственного технологического университета" (RF, Maykop) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü.

6) RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş "Современная научная мысль: научный журнал НИИ Истории, экономики и права" (RF, Moskva) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü[25].

7) RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş "Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева)"(RF, Maykop) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü.

8) RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş "Северо-Кавказский юридический вестник" (RF, Rostov-na-Donu) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü[26].

9) Ukraynanın AAK-da qeydiyatdan keçmiş "Virtus: Scientific Journal" jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü.

İstinadlarRedaktə

 1. "Əliyeva Sevinc İsrafil qızı" (PDF). 2019-02-14 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-08.
 2. 1 2 "Наш доктор наук в Баку". 2014-08-15 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-10.
 3. "Tarix İnstitutunun elmlər doktorları". 2020-02-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-08.
 4. Библиография д.и.н., в.н.с. Института Истории НАН Азербайджана Алиевой Севиндж Исрафил гызы
 5. "Все мы – люди эпохи". 2017-07-21 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-09.
 6. ""Историческая призма": На азербайджанском языке говорил весь Кавказ". 2014-11-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-09.
 7. Севиндж Алиева. "Историческая призма": Азербайджанские части воевали с большевиками за Дагестан[ölü keçid]
 8. "РЕПРЕССИИ В СТАЛИНСКОЕ ВРЕМЯ НА КАВКАЗЕ". 2021-02-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-09.
 9. "Севиндж Алиева: С учеными из Татарстана обсудили написание монографии "Азербайджано-татарские исторические связи: прошлое, настоящее, перспективы"". 2021-12-05 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-09.
 10. "Тюркоязычным народам самим следует размышлять о своей роли". 2016-12-06 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-09.
 11. "В Российском университете дружбы народов состоялась международная научно-практическая конференция «Современные проблемы тюркологии: язык-литература-культура»". 2016-12-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-09.
 12. "РОЛЬ ТЮРКСКОГО (АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО) ЯЗЫКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ". 2020-11-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-09.
 13. "Эхо". Общественно-политическая газета. Героический путь азербайджанцев в Второй мировой войне Arxivləşdirilib 2013-07-31 at the Wayback Machine 03.05.2013
 14. "Azerros". Информационно-аналитический портал. Севиндж Алиева: Азербайджанцы в годы Второй Мировой войны Arxivləşdirilib 2017-02-27 at the Wayback Machine
 15. science.gov.az
 16. 1 2 3 "Academia". 2021-10-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-08.
 17. Азербайджан и народы Северного Кавказа[ölü keçid]
 18. "Наш дом — Кавказ". 2018-07-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-10.
 19. "ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА И НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА". 2017-09-09 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-10.
 20. Азербайджанская Демократическая Республика и Горская республика: проекты образования единого государств
 21. "Кавказ – моя Родина: монография". 2017-06-11 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-10.
 22. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА И НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (XIХ-начало XX вв)
 23. "Azərbaycan – Gürcüstan münasibətləri tarixi" (XVIII – XXI əsrin əvvəlləri) Arxivləşdirilib 2018-11-26 at the Wayback Machine Bakı. "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2013, 392 s.
 24. Этнокультурные ландшафты на постсоветском пространстве: проблемы и особенности формирования дагестанского компонента (к 90-летию ИИАЭ ДНЦ РАН)
 25. ""СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ" РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ". 2021-03-03 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-10.
 26. Редакционная коллегия[ölü keçid]

MənbəRedaktə