Sevinc Rzayeva

Sevinc Tofiq qızı Rzayeva — filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Sevinc Rzayeva
Sevinc Tofiq qızı Rzayeva
Sevinc Rzayeva.png
Doğum tarixi
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi filologiya, dünya ədəbiyyatı (Alman ədəbiyyayı)
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi adı professor
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti
Elmi rəhbəri prof. Qorxmaz Quliyev

HəyatıRedaktə

Sevinc Tofiq qızı Rzayeva 1975-ci il iyulun 27-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Atası mühəndis, anası isə Milli Elmlər Akademiyasında elmi işci işləmiş, hal-hazırda təqaüdçüdürlər. 1992-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonundakı 174 saylı orta məktəbi bitirmişdir.1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunda ali təhsil almışdır. 2005-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetində “Robert Muzilin “Xassəsiz adam” romanında insan və cəmiyyət konsepsiyası” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2001-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetinin “Alman dilinin üslubiyyatı və leksikologiyası” kafedrasının müəllimi, baş müəllimi, sonra dosenti, 2009-cu ildən müdiri, 2011-ci ildən isə Alman dili fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. 2012-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetinin filologiya elmləri doktoru üzrə doktorantura şöbəsinin dissertantıdır. 2012-ci ilin noyabr ayından Bakı Slavyan Universitetinin Alman filologiyası kafedrasının dosenti və müdiri vəzifəsində işləyir. Dəfələrlə Alman Akademik Mübadilə Xidməti (DAAD) vasitəsi ilə təqaüdlər qazanmış, Avstriyanın “Kultur und Sprache”, Viyana diplomatik akademiyasında, Grats və Klaqenfurt universitetlərində təkmilləşdirmə kurslar və seminarlarda iştirak etmişdir. Azərbaycanla yanaşı Almanıya, Türkiyə, İspaniya və Moldova kimi dövlətlərdə beynəlxalq konfranslarda olmuş, məruzələrlə çıxış etmişdir. 40-dan çox çapdan çıxmış elmi məqaləsi və tezisi var, bundan başqa 1 monoqrafiya, 1 dərs vəasiti və 1 alman dilindən Azərbaycan dilinə bədii əsər tərcüməsinin müəllifidir.

ƏsərləriRedaktə

 • Место творчества Р. Музиля в австрийской литературе ХХ века (məqalə). Bakı , «Elmi xəbərlər», (5) ADU, 2002
 • О великом романе ХХ века «Человек без свойств» (məqalə). Bakı, «Emli xəbərlər» (5) ADU, 2002
 • Австро-венгерская империя в романе Музиля как модель прошлого и будущего человечества (məqalə). Bakı, «Elmi xəbərlər» (1) ADU, 2004
 • Проблема человека в произведении Р. Музиля (məqalə). Bakı, «Dil və ədəbiyyat» jurnalı (2), ADU, 2004
 • Творческий путь великого австрийского писателя Р. Музиля (məqalə). Bakı, «Dil və ədəbiyyat» jurnalı (1), ADU, 2005
 • Концепция личности в романе Р. Музиля и в произведениях Ф. Достоевского (məqalə). Bakı «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri» jurnalı (1), BSU, 2005
 • Der erste Roman von Robert Muzil „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ (məqalə). Bakı «Elmi xəbərlər» (2) ADU, 2007
 • Robert Muzilin «Niteleksiz adam» romanındakı insan xarakterine dair düşünceler (məqalə). Türkiyənin «Anadolu» qəzetinin iyun ayının 2007- ci ilin 15 saylı buraxılışında
 • Gesellschaft kontra Persönlichkeit – Zum Menschenbild im Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ von Robert Muzil (məqalə). Almaniyanın İnternet səhifəsi – www.avinus-magazin.eu (Positionen – Kritiken) 2007
 • Robert Muzilin „Drei Frauen“ əsərinin alman dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi (kitab). Bakı «Elm» - nəşriyyatı, 2008
 • Владения австрийских Габсбургов в ХVII-XVIII веках (məqalə). Bakı, «Tarix və onun problemləri» jurnalı (1), BDU, 2009
 • Über menschliche Beziehungen im Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ von Robert Musil (məqalə). Bakı , «Ədəbi əlaqələr» toplu IV «Qartal» АМЕА, Nizami adına Ədəbiyyat institutu, 2010
 • Австрийский писатель ХХ века, прославившийся одним романом (məqalə). Bakı, «Ədəbi əlaqələr» toplu IV «Qartal» АМЕА, Nizami adına Ədəbiyyat institutu, 2010
 • Avstriya üzrə ölkəşünaslıq materialları (dərs vəsaiti). Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı, 2009
 • Представители Австрийской литературы ХХ века (tezis). Bakı, ADU, “Alman dili fakültəsinin müstəqil fəaliyyətinin 60 illik yubileyi”nə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın tezisləri (19 dekabr 2009-cu il), 2010
 • Gesellschaft kontra Persönlichkeit – Zum Menschenbild im Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ von Robert Muzil (məqalə). Moldova, Belts Universiteti, “Xarici dillər və ədəbiyyat fakultələrinin 55 illiyinə həsr olunmuş konfrans”, 2010
 • Возможности и перспективы межкультурной коммуникации на немецком языке в ВУЗ-ах (tezis). Bakı, ADU, Ümummilli lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə ali məktəbimizə universitet statusu verilməsinin 10 illiyinə həsr olunmuş xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri. III Respublika Elmi konfransının materialları. 15-17 aprel, 2010.
 • Возможности и перспективы межкультурной коммуникации на немецком языке в ВУЗ-ах (tezis). Materialele Colocviului Ştiintifico-Practic (tezis). Moldova, Kişinyov, “Rolul Limbilor Straine in Contextul Euopean”. Chişinau, 22 aprilie 2010,.
 • Коммуникативные методы преподавания иностранных языков в Азербайджане (məqalə). Vrotslav, Polşa Prace Naukowe Studium Jezykow Obcych. Polizechniki Wroclawskiej Seria: Konferencje. Interdyscyplinarnosc w naucznaiu jezykow obcycyh. Wroclaw 2010 (Материалы ХIV научно-дидактической конференции «Интердисциплинарность в обучении иностранным языкам») 2010
 • Основные понятия рецептивной эстетики (məqalə). Mədəniyyətlərarası dialoq: Bakı, linqvistik, pedaqoji və ədəbi aspektlər. Beynəlxalq elmi konfransın materialları (25-27 noyabr 2010-cu il). ADU
 • Общественные отношения в Австро-Венгерской империи (monoqrafiya). Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2009
 • Рецептивная эстетика и особенности читательского восприятия художественного текста (tezis). Bakı , Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri IV Respublika elmi konfransının materialları (18-19 may 2011-ci il). ADU, 2011
 • Принципы создания универсального образования пространства и национальные особенности их реализации (məqalə). Gəncə, Təhsilin yeniləşməsi və inkişaf etdirilməsində beynəlxalq meyillər: kredit sistemində qiymət, dəyər və keyfiyyət. Beynəlxalq simpozium. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. 23-24 noyabr, 2012
 • Статус текста перевода (tezis). Bakı, “Universitetlərarası dialoq: auditoriyanın idarə olunması, qiymətləndirilməsi, şəffaflıq” mövzusunda Respublika Elmi-praktiki konfrans ADU, 24-25 noyabr, 2011,
 • The psychological charakteristics of Idioms (konfrans materialı). Spain, III International Seminar on english and ESP lexikologie and lexikography. University of Alicante, 24-26 Noyabr, 2011
 • The major strategies for implementing authentic assesment in the classroom and the school as whole (konfrans materialı). Gottenheim, Germany, International Journal of Arts and Sciences European Conferense for academik Disciplines, 8-13 Aprel, 2012
 • Alman dilinin leksikologiyası fənni üzrə (Bakalavr pilləsi üçün proqram). Bakı, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADU 2012
 • Эстетический опыт как одна из центральных категорий рецептивной эстетики (məqalə). Bakı , “Elmi xəbərlər” (2) ADU, 2012
 • Рецептивная эстетика и социалистический реализм: некоторые точки схождения и расхождения (məqalə). Bakı, “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”, BSU, 2/2012
 • Texts as Linguistic, social and cultural phenomena (konfrans materialı). Edirne, Türkiyyə, The 12 –th inretnational language literature and stilistics symposium, Trakya Universitesi, pedaqoji fakülte 18-20 Oktyabr, 2012,
 • Герменевтика – как объяснение слова (məqalə). Bakı, “Pedaqoji universitet xəbərləri” №2, 2012
 • Конкретизация художественного произведения (tezis). Bakı, “Germanistikanın aktual problemləri”-nə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları” ADU, 2012
 • Представители рецептивной эстетики и особенности читательского восприятия художественного текста (məqalə). Kişinyov , “Aspekte lingvistice, didactice şı interculturale în predarea limbilor strâine” adlı konfrans materialları 31 mart 2012
 • Литературное слово как «литературное сознание» (tezis). Konfrans 18-19 mart 2013, Belgrad Dövlət Universiteti Serbiya
 • Рецептивная эстетика и проблемы художественного вымысла (məqalə). Bakı, «Elmi əsərlər» dil və ədəbiyyat seriyası jurnali, N-1, BSU, 2013
 • Герменевтическая ситуация или поиски смысла слова (məqalə). Bakı, “Dil və ədəbiyyat jurnalı” N1, ADU, 2013
 • Принцип селекции в контекстe художественного текста (məqalə). Bakı, “Dil və ədəbiyyat”, N-3, BDU ümumi 87, 2013

MənbəRedaktə