Siferblat

Əqrəbli ölçü cihazları üzərində ölçülən kəmiyyəti hesablamaq üçün cədvəl, rəqəm, işarə olan lövhəcik.

Siferblat (alm. Zifferblatt‎, Ziffer — "rəqəm" və Blatt — "zolaq, vərəq"[1]) – nömrələri olan saat paneli; saatları, dəqiqələri və ya digər ölçü vahidlərini göstərən bölmələri və onların altında nömrələri olan lövhə (saatlarda və digər ölçü alətlərində, məsələn, saniyəölçənlərdə).

Siferblatlı saat

Günəş saatlarında çubuğun kölgəsinin düşdüyü səthin növündən və yerindən asılı olaraq ekvatorial, üfüqi və şaquli siferblatlar fərqləndirilir.

Müasir saatlarda siferblatın perimetri ətrafında bərabər aralıqlarla çap edilmiş 12 rəqəmi yuxarıda göstərilməklə, 1-dən 12-yə qədər rəqəmlər olur (saatı göstərir). Bir çox modeldə dəqiqələri və saniyələri göstərmək üçün kənar halqada bərabər şəkildə yerləşdirilmiş altmış nöqtə və ya zolaq var.

Qalereya redaktə

İstinadlar redaktə

  1. Этимологический словарь русского языка Шанского Н. М.