Sikvel (ing. sequel [siːkwəl] — davam) — süjetə görə bir sənət əsərin davamı.

Növləri

redaktə

Nümunə: Aleksandr Dümanın «İyirmi il sonra» romanı «Üç muşketor» romanın sikvelıdır.

Trikvel

redaktə

Trikvel sikvelın sikvelıdır.

Nümunə: «Vikont de Brajelon və ya on il sonra» romanı «İyirmi il sonra» romanın sikvelıdır. Deməli, o «Üç muşketor» romanın trikvelıdır.

Kvadrikvel

redaktə

Seriyanın dördüncü hissəsi adlandırmaq üçün bəzən Kvadrikvel terminı istifadə edilir.

Prikvel

redaktə

Prikvel (ing. prequel) — orijinal əsərin hadisələrdən əvvəl olmuş hadisələr haqqında danışan, amma orijinal əsərdən sonra çıxan sənət əsəri.

Nümunə: «Maqın bacı oğlu» «Narniya Xronikaları» seriyasının, «Harri Potter: Prikvel» isə «Harri Potter» seriyasının prikvelıdılər.

Midkvel

redaktə

Midkvel (ing. midquel mid- (ing. middle - orta) + -kvel (sequel))