Sindibad, (fars سندباد‎ — Sandbəd,ərəb السندباد البحري‎‎ — əs-Sindibəd əl-Bəḥri)Afrika ilə Asiya arasında səyahəti vaxtı bir çox fantastik macəralara düşən əfsanəvi dənizçi, Min bir gecə nağıllar toplusunun əsas personajlarından birinin adı. Min bir gecə nağıllar toplusunda onun sərgüzəştləri Dənizçi Sindibadın yeddi səyahəti hissəsini təşkil edir, və qismən ərəb və müsəlman dənizçilərinin gerçək təcrübəsi, qismən əntiq poeziya, qismən də hind və fars möcüzəli hekayələrinə - mirabiliyalara əsaslanır.

Sindibad

Hesab olunur ki, Sindibadın prototipi kimi, buddist versiyasında Sanbao -"Üç Cəvahir" ya da "Üç Xəzinə" ləğəbli, Min sülaləsi çağı çinli dənizçisi Çjen Xe çıxış edir.

Nidemə görə mübahisəsiz müsəlman mənşəyinə baxmayaraq, bu ayama üç cəvahirə işarə edir. Sanbao Qərb okeanına 7 səyahət edib. Bu nağıllar əsasında bir çox bədii və cizgi filmi çəkilib.