Sinoptik meteorologiya

Meteorologiya redaktə

Meteorologiya elmi atmosferi, onun quruluşunu, xüsusiyyələrini və onda baş verən fiziki proseslərin mahiyyətini öyrənir. Bu ad iki yunan sözünün birləşməsindən: meteor — atmosfer hadisəsi, yaxud səma hadisəsi və logiya-elm sözlərindən yaranmışdır. Meteorologiya geofizika elmlərinə aiddir. Atmosferdə baş verən proseslərin öyrənilməsinin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu proseslər üzərində müşahidələr aparılır və alınmış nəticələr sonradan təhlil edilir. Bu zaman fizikada, hidromexanikada, aerodinamikadatermodinamikada qəbul olunmuş ümumi qanunlardan istifadə olunur.[1]

Sinoptik meteorologiya redaktə

Sinoptik meteorologiya – proqnoz məqsədilə atmosfer proseslərinin yaranma mexanizmlərini, hava şəraitinin dəyişməsinin səbəblərini öyrənir.[2]

Həmçinin bax redaktə

Meteorologiya, İqlimşünaslıq

Xarici keçidlər redaktə

sinoptik meteorologiya

İstinadlar redaktə

  1. С.П.Хромов Метеорология и климатология. Ленинград. 1968, стр. 342.
  2. Матвеев Л.Т. Основы общей метеорологии. Физика атмосферы. Л. 1965.