Sinoptik meteorologiya

MeteorologiyaRedaktə

Meteorologiya elmi atmosferi, onun quruluşunu, xüsusiyyələrini və onda baş verən fiziki proseslərin mahiyyətini öyrənir. Bu ad iki yunan sözünün birləşməsindən: meteor — atmosfer hadisəsi, yaxud səma hadisəsi və logiya-elm sözlərindən yaranmışdır. Meteorologiya geofizika elmlərinə aiddir. Atmosferdə baş verən proseslərin öyrənilməsinin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu proseslər üzərində müşahidələr aparılır və alınmış nəticələr sonradan təhlil edilir. Bu zaman fizikada, hidromexanikada, aerodinamikadatermodinamikada qəbul olunmuş ümumi qanunlardan istifadə olunur.[1]

Sinoptik meteorologiyaRedaktə

Sinoptik meteorologiya – proqnoz məqsədilə atmosfer proseslərinin yaranma mexanizmlərini, hava şəraitinin dəyişməsinin səbəblərini öyrənir.[2]

Həmçinin baxRedaktə

Meteorologiya, İqlimşünaslıq

Xarici keçidlərRedaktə

sinoptik meteorologiya

İstinadlarRedaktə

  1. С.П.Хромов Метеорология и климатология. Ленинград. 1968, стр. 342.
  2. Матвеев Л.Т. Основы общей метеорологии. Физика атмосферы. Л. 1965.