Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonu əhalisi

Bu məqalə Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonunun əhalisinin sayı, sosial-demoqrafik xüsusiyyətləri haqqındadır.

Əhali sayının dinamikasıRedaktə

Siyahıyaalmalara əsasən əhali sayının dinamikası[1][2][3]
Məlumatın tarixi Əhali Məlumatın tarixi Əhali Məlumatın tarixi Əhali
30.06.1953 sa. 4 873 608 30.06.1964 sa. 7 270 067 01.07.1982 sa. 13 081 681
01.07.1990 sa. 15 155 778 01.11.2000 sa. 18 459 511 31.12.2001 r.t. 18 761 900
31.12.2002 r.t. 19 050 000 31.12.2003 r.t. 19 340 000 31.12.2004 r.t. 19 630 000
31.12.2005 r.t. 20 100 000 31.12.2006 r.t. 20 500 000 31.12.2007 r.t. 20 950 000
31.12.2008 r.t. 21 310 000 31.12.2009 r.t. 21 586 300 01.11.2010 sa. 21 815 815
31.12.2010 r.t. 21 851 100 31.12.2011 r.t. 22 087 100 31.12.2012 r.t. 22 327 800

Əhalinin yerləşmə məskəniRedaktə

Əhalinin sıxlığıRedaktə

Əhalinin artımıRedaktə

Əhalinin yaş strukturuRedaktə

1 noyabr, 2010-cu il siyahıyaalınmasına əsasən əhalinin yaş qrupları üzrə bölünməsi;

(2010)[4]
0 - 41.564.215
KişiQadın
5 - 91.391.142


10-141.506.445


15-191.752.486


20-24 2.117.568


25-29 1.823.530


30-341.794.325


35-39 2.204.159


40-442.142.691


45-491.539.869


50-54 1.025.197


55-59846.571


60-64 693.538


65-69561.795


70-74444.331


75-79230.768


80-84112.835


85-8944.509


90+19.841


Əhalinin etnik tərkibiRedaktə

Etnik qrup[5] Sayı, 1941-ci il sa.[6] % Sayı, 1953-cü il sa. % Sayı, 1964-cü il sa. % Sayı, 1982-ci il sa. %
Toplam 3 730 000 100.00 4 874 000 100.00 7 441 800 100.00 13 081 500 100.00
Uyğurlar 2 984 000 80.00 3 640 000 74.70 4 021 200 54.00 5 995 000 45.80
Xanlar 187 000 5.00 299 000 6.10 2 445 400 32.90 5 284 000 40.40
Qazaxlar 326 000 8.70 492 000 10.10 501 400 6.70 903 000 6.90
Hueylər 92 000 2.50 150 000 3.10 271 100 3.60 567 000 4.30
Qırğızlar 65 000 1.70 68 000 1.40 69 200 0.90 112 000 0.90
Digərləri 76 000 2.00 225 000 4.60 133 500 1.80 220 500 1.70

2000-ci il siyahıyaalınmasıRedaktə

No
Etnik qrup
Əhali
Etnik azlıqlar
içində nisbəti (%)
Ümumi əhali
içində nisbəti (%)
Çindəki
ümumi saylarına
nisbətdə (%)
Toplam 18 459 511 100.00000 1.48
1 Uyğurlar 8 345 622 76.0796 45.21042 99.29
2 Xanlar 7 489 919 40.57485 0.66
3 Qazaxlar 1 245 023 11.3498 6.74462 99.52
4 Hueylər 839 837 7.6560 4.54962 8.55
5 Qırğızlar 158 775 1.4474 0.86013 98.69
6 Xalxalar 149 857 1.3661 0.81181 2.57
7 Dunsyanlar 55 841 0.5091 0.30251 10.87
8 Taciklər 39 493 0.3600 0.21394 96.19
9 Sibolar 34 566 0.3151 0.18725 18.25
10 Mancurlar 19 493 0.1777 0.10560 0.18
11 Tucyalar 15 787 0.1439 0.08552 0.20
12 Özbəklər 12 096 0.1103 0.06553 97.37
13 Ruslar 8 935 0.0815 0.04840 57.16
14 Myaolar 7 006 0.0639 0.03795 0.08
15 Tibetlilər 6 153 0.0561 0.03333 0.11
16 Çjuanqlar 5 642 0.0514 0.03056 0.03
17 Daurlar 5 541 0.0505 0.03002 4.17
18 Tatarlar 4 501 0.0410 0.02438 91.95
19 Salarlar 3 762 0.0343 0.02038 3.60
20 Monqorlar 2 837 0.0259 0.01537 1.17
21 Lololar 1 593 0.0145 0.00863 0.02
22 Koreyalılar 1 463 0.0133 0.00793 0.08
23 Buyilər 977 0.0089 0.00529 0.03
24 Dunlar 946 0.0086 0.00512 0.03
25 Yaolar 723 0.0066 0.00392 0.03
26 Baoanlar 571 0.0052 0.00309 3.46
27 Baylar 409 0.0037 0.00222 0.02
28 Sarı uyğurlar 302 0.0028 0.00164 2.20
29 Şuylar 301 0.0027 0.00163 0.07
30 Çyanlar 284 0.0026 0.00154 0.09
31 Şelər 166 0.0015 0.00090 0.02
32 Lilər 115 0.0010 0.00062 0.01
33 Gelaolar 110 0.0010 0.00060 0.02
34 Nasilər 73 0.0007 0.00040 0.02
35 Evenklər 72 0.0007 0.00039 0.24
36 Valar 68 0.0006 0.00037 0.02
37 Hanilər 62 0.0006 0.00034 0.00
38 Daylar 59 0.0005 0.00032 0.01
39 Dulonlar 51 0.0005 0.00028 0.69
40 Qaoşanlar 41 0.0004 0.00022 0.91
41 Lisular 34 0.0003 0.00018 0.01
42 Luobalar 33 0.0003 0.00018 1.11
43 Mulaolar 29 0.0003 0.00016 0.01
44 Lahular 28 0.0003 0.00015 0.01
45 Cinqpolar 27 0.0002 0.00015 0.02
46 Nanaylar 22 0.0002 0.00012 0.47
47 Nular 18 0.0002 0.00010 0.06
48 Palaunqlar 14 0.0001 0.00008 0.08
49 Oroçonlar 14 0.0001 0.00008 0.17
50 Vyetlər 12 0.0001 0.00007 0.05
51 Monpalar 11 0.0001 0.00006 0.12
52 Pumilər 10 0.0001 0.00005 0.03
53 Bulanqlar 9 0.0001 0.00005 0.01
54 Maonanlar 9 0.0001 0.00005 0.01
55 Açanlar 2 0.0000 0.00001 0.01
56 Cinolar
Digərləri[7] 109 0.0010 0.00059 0.01
Əcnəbilər[8] 58 0.0005 0.00031 6.16

2010-cu il siyahıyaalınmasıRedaktə

1 noyabr 2010-cu il siyahıyaalınmasına əsasən muxtar rayon ərazisində Çində rəsmən tanınan bütün 56 etnik qrupun nümyanəndələri yaşamaqdadır. Muxtar rayonda dövlət tərəfindən rəsmən tanınan 7 türk xalqının nümayəndələri yaşayır və onlar rayondakı ümumi əhalinin 53.25%-ini təşkil edirlər.[9]

Etnik qrup 1 noyabr, 2010-cu il siyahıyaalınması[10]
Kişilər Qadınlar Cəmi %
Toplam 11 270 147 10 545 668 21 815 815 100.00
Uyğurlar 5 064 182 4 937 120 10 001 302 45.84
Xanlar 4 674 383 4 155 611 8 829 994 40.48
Qazaxlar 725 515 692 763 1 418 278 6.50
Hueylər 506 076 476 939 983 015 4.51
Qırğızlar 91 506 88 966 180 472 0.83
Xalxalar 79 063 77 217 156 280 0.72
Dunsyanlar 32 781 28 832 61 613 0.28
Taciklər 24 000 23 261 47 261 0.22
Sibolar 17 416 16 983 34 399 0.16
Mancurlar 9 786 8 921 18 707 0.09
Tucyalar 9 811 8 039 17 850 0.08
Özbəklər 5 444 4 670 10 114 0.05
Ruslar 4 067 4 422 8 489 0.04
Tibetlilər 4 346 3 970 8 316 0.04
Myaolar 4 288 3 338 7 626 0.03
Çjuanqlar 3 113 2 533 5 646 0.03
Daurlar 2 851 2 685 5 536 0.03
Salarlar 1 998 1 730 3 728 0.02
Monqorlar 1 777 1 678 3 455 0.02
Tatarlar 1 757 1 485 3 242 0.01
Lololar 1 756 1 198 2 954 0.01
Koreyalılar 558 570 1 128 0.01
Yaolar 408 534 942 0.00
Buyilər 516 281 797 0.00
Dunlar 501 252 753 0.00
Baoanlar 342 226 568 0.00
Lilər 233 185 418 0.00
Baylar 216 191 407 0.00
Sarı uyğurlar 198 193 391 0.00
Çyanlar 162 155 317 0.00
Gelaolar 166 94 260 0.00
Hanilər 79 111 190 0.00
Şelər 105 62 167 0.00
Valar 60 82 142 0.00
Daylar 42 79 121 0.00
Lisular 53 51 104 0.00
Şuylar 68 22 90 0.00
Nasilər 43 46 89 0.00
Mulaolar 50 27 77 0.00
Lahular 41 32 73 0.00
Vyetlər 40 29 69 0.00
Nular 31 27 58 0.00
Qaoşanlar 15 29 44 0.00
Cinqpolar 13 20 33 0.00
Nanaylar 20 13 33 0.00
Maonanlar 21 7 28 0.00
Evenklər 11 15 26 0.00
Bulanqlar 11 12 23 0.00
Pumilər 5 7 12 0.00
Oroçonlar 8 4 12 0.00
Dulonlar 5 6 11 0.00
Açanlar 3 2 5 0.00
Luobalar 2 2 4 0.00
Monpalar 1 3 4 0.00
Palaunqlar 1 2 3 0.00
Cinolar 3 ... 3 0.00
Digərləri[7] 59 42 101 0.00
Əcnəbilər[8] 15 20 35 0.00

İstinadlarRedaktə

  1. 国家统计局全国人口普查公报(历次) – 360Doc个人图书馆  (çin.) — yoxlanılıb: 11.11.2014
  2. 人口普查 – 百度百科  (çin.) — yoxlanılıb: 11.11.2014
  3. National Bureau of Statistics of People's Republic of China: China Statistical Yearbook 2013: 3-5 Population at Year-end by Region (xls.)  (ing.) — yoxlanılıb: 15.11.2014
  4. 中华人民共和国国家统计局: 1-7 各地区分年龄、性别的人口 — yoxlanılıb: 10 noyabr, 2014-cü il.
  5. page 220
  6. "Land Utilization and Settlement Possibilities in Sinkiang." Chang Chih-Yi, Geographical Review, Vol. 39, No. 1 (Jan., 1949), page 62. Published by: American Geographical Society
  7. 1 2 Dəqiqləşdirmə: Rəsmən tanınmamış etnik qrupların nümayəndələri (çin 其他未识别的民族).
  8. 1 2 Dəqiqləşdirmə: Çin vətəndaşlığına keçmiş əcnəbilər (çin 外国人加入中国籍).
  9. Uyğurlar – 10001302 nəfər, qazaxlar – 1418278 nəfər, qırğızlar – 180472 nəfər, özbəklər – 10114 nəfər, salarlar – 3728 nəfər, tatarlar – 3242 nəfər və yuğurlar – 391 nəfər olmaqla türk xalqlarının nümayəndələri hər iki cinsdən toplam 11617527 nəfərdirlər və bu sayla 21815815 nəfər olan rayon əhalisinin 53.25%-ni təşkil edirlər.
  10. 中华人民共和国国家统计局: 1-6 各地区分性别、民族的人口  (çin.) — yoxlanılıb: 09.11.2014