Siyasətçi

siyasi xadim

Siyasətçisiyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs.

G20

Siyasi fəaliyyətlə icraedici hakimiyyətdə (prezident, baş nazir, nazir), qanunverici hakimiyyətdə (müxtəlif səviyyədə parlament deputatıbələdiyyə üzvü), siyasi partiya funksioneri kimi fəaliyyət göstərmək olar.

Həmçinin bax

redaktə