Mövcud olan sosial iyerarxiyanı(təbəqələşməni) məhv etmək istəyən və zənginliyin bərabər bölgüsünü dəstəkləyən siyasi mövqe. Əsasən sosializmkommunizmə söykənir.

Solçuluq termini ilk dəfə olaraq Fransız İnqilabı sonrasında yaradılan məclisdəki yerləşmə uyğunluqundan ilham alınaraq yaranmışdır

Zimbabve,Kuba və ya Şimali Koreya kimi ölkələrdəki sol,kommunizm və ya sosializmin fərqli növləriylə uyğunlaşdırıla bilər;bunlar Stalinizm,Maoizm və Afrika sosiyalizmini öz içində yerləşdirə bilər.

Fransa,Hindistan və ya Braziliya kimi ölkələrdə sol,demokratik sosiyalist və ya sosial demokrat siyasətləri üçün mübarizə aparırlar.Modern sosial demokratiya həm sosiyalist həm də kapitalist proqramlara sahibdir və vətəndaşların maddi rifahını müdafiə edir.Sosial demokratlar kapitalizmdə gördüyü əskikləri silmək və ya onları yaxşılaşdıracaq proqramların yaradılmasını,sağlam kapitalizm sisteminin yaradılmasını istəyir

TarixiRedaktə

Sağ və sol adlı siyasi anlayışlar, Fransız İnqilabı (1789-1799) zamanında, ayrı fikirdəki siyasətçilərin Fransız parlamentinin sağında və ya solunda oturmalarından sonra ortaya çıxmışdır.