Sonsuzluq

Riyaziyyatda və fizikada bir sonu olmayan ədəd

Sonsuzluq (riyazi işarəsi: ) — sonu, nəhayəti olmama, nəhayətsizlik. Hər hansı bir məhdudiyyət daşımayan mücərrəd anlayışdır. Hesablanılan, son həddləri olanların əksi kimi riyaziyyatda, fizikada, fəlsəfədə və başqa elmlərdə istifadə olunur.

Sonsuz ədəd
Sonsuz ralli
  1. Kainatda sonsuz sayda ulduz olduğunu iddia etmək fikrim yoxdur, lakin bu nümunə üçün fərz edək ki, biz kiçik insanlar üçün, ulduzların sayı sonsuzdur