Azərbaycan
Ermənistan
  • Soyuqbulaq (Ermənistan) — İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, indi Kalinino rayonunda kənd.
  • Soyuqbulaq — İrəvan quberniyasının Yeni Bayazid qəzasında, indiki Axta (Razdan) rayonunda kənd.
  • Soyuqbulaq — İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, indiki Amasiya rayonundakı Çaxmaq kəndində bulaq.
İran
Türkiyə
Tarixi