Status (lat.- vəziyyət)

  • Hansısa ierarxiyada, vəziyyətdə, sistemdə tutulan pillə.
  • Şəxsin, dövlət strukturunun, beynəlxalq təşkilatın, dövlətin beynəlxalq təşkilatda tutduğu vəziyyət, onların hüququ vəziyyəti.

Cəmiyyətdə şəxsin statusu :

  1. cəmiyyətdə ictimai təşkilatın yeri ;
  2. insanın sosial rolu: lider, təşkilatçı, icraçı ;
  3. insanın cəmiyyətdə statusu: aşağı, yüksək.

Həmçinin bax

redaktə