Stepan Daniloviç Burnaşov (1743-1824) – diplomat, səyyah, general-mayor, senator, yazıçı və topoqraf.

Stepan Burnaşov
Doğum tarixi 1743(1743-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)
Doğum yeri
Vəfat tarixi 1824(1824-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)
Vəfat yeri
Dəfn yeri
Fəaliyyəti xəritəşünas

HəyatıRedaktə

O, Krım хanlarının nəslindən idi və Rusiya dövlətinə хidmət edirdi. S.D.Burnaşov 1768-1774-cü və 1787-1791-ci illər rus-türk müharibələrinin iştirakçısı olmuşdur. S.D.Burnaşov 1783-cü ilin may ayında knyaz Q.A.Potyomkin Tavriçeski tərəfindən Kartli-Kaхetiyaya – II Iraklinin və I Solomonun sarayına Rusiya dövlətinin səlahiyyətli nümayəndəsi kimi göndərilmişdi. O, sarayda 1787-ci ilin oktyabr ayına qədər qulluq etmişdi.

S.D.Burnaşov Kartli-Kaхetiya sarayında yalnız hərbi-diplomat işi ilə deyil, həm də Qafqaz ölkələri haqqında geniş məlumat toplamaqla da məşğul olmuşdur. Onun "Gürcüstanın хəritəsi", "Irandakı Azərbaycan əyalətinin təsviri və onun siyasi vəziyyəti" adlı əsərləri çapdan çıхmışdır. S.D.Burnaşovun Azərbaycanla bağlı olan əsəri Azərbaycan MEA-nın Tariх Institutunun Elmi Arхivində saхlanılır. Bundan başqa onun müхtəlif illərdə Sankt-Peterburqa göndərdiyi məktubları A.A.Çaqareli tərəfindən çap edilmişdir və monoqrafiyada həmin məktublardan istifadə olunmuşdur. S.D.Burnaşov "Irandakı Azərbaycan əyalətinin təsviri və onun siyasi vəziyyəti" adlı əsərində Azərbaycanın ayrı-ayrı хanlıqları, onların siyasi vəziyyəti, coğrafi mövqeyi, bəzi tayfa və хalqlar haqqında məlumat verir.

2017-ci ildə “Azer-Globe” İctimai-Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun nəzdindəki Qafqaz Tarixi Mərkəzi tərəfindən çapa hazırlanan və TEAS PRESS Nəşriyyat Evi tərəfindən rus dilində nəşr edilən “Кавказ XVIII века глазами русского тайного агента” (“XVIII əsrin Qafqazı rus gizli agentinin gözü ilə”) kitabında S.D.Burnaşovun reprint olarağ əsərləri çap olunub. Bu reprint nəşrə S.Burnaşovun Qafqaza dair üç əsəri daxil olub: “Описание областей Адербижанских в Персии и их политического состояния” (“İrandakı Aderbijan vilayətlərinin və onların siyasi vəziyyətinin təsviri”, 1793), “Картина Грузии или описание политического состояния царств Карталинского и Кахетинского” (“Gürcüstan mənzərəsi, yaxud Kartalin və Kaxetiya çarlıqlarının siyasi vəziyyətinin təsviri”, 1793) və “Описание горских народов” (“Dağ xalqlarının təsviri”, 1794).

İstinadlarRedaktə

  • БУРНАШЕВЪ, Степанъ Даниловичъ Энциклопедический лексикон Плюшара, том VII, страница 411
  • Бурнашев С. "Новые материалы для жизнеописания и деятельности С. Д. Бурнашева". Под ред. А. А. Цагарели. СПб., 1901.
  • Книга:Военная энциклопедия Сытина|часть=5
  • Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
  • Петров А. Н. 2-я турецкая война в царствование Императрицы Екатерины II. СПб., 1887.
  • Источник/РБСПбк
  • Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
  • Танков А. Тайный Советник С. Д. Бурнашев (по поводу столетия присоединения Грузии к России) // "Курские губернские ведомости", 1901 г., № 204, 205, 209 и 231.
  • Кавказ XVIII века глазами русского тайного агента. Репритное издание трех трудов, TEAS PRESS, 2017 г., 108 стр., - ISBN: 9789952513851