Stereometriya (yun "stereos" — həcmi, "metreo" — ölçürəm) — Bu həndəsənin fəzanı öyrənən bölməsidir.

Fəzada əsas fiqurlar nöqtə, düz xəttmüstəvidir.

Planimetriyadan fərqli olaraq stereometriyada düz xətlərin daha bir qarşılıqlı vəziyyəti — çarpaz düz xətlər mövcuddur. Planimetriyada müstəvi üzərində olan fiqurların xassələri öyrənildiyi halda, streometriyada fəza fiqurlarının xassələri öyrənilir. Stereometriyaya aid məsələlər demək olar ki müxtəlif planimetriyanın qanunları mövcud olan müstəvilərə baxılma yolu ilə həll edilir.

Stereometriyanın aksiomları

redaktə
  • Fəzada müstəvi mövcuddur. Hər bir belə müstəvi üzərində planimetriya aksiomları doğrudur.
  • Əgər iki müxtəlif müstəvinin bir ortaq nöqtəsi varsa, onda bu müstəvilər ortaq düz xəttə malikdirlər və onların bütün ortaq nöqtələri bu düz xətt üzərində yerləşir.
  • Fəzada ixtiyari iki nöqtə arasındakı məsafə onların yerləşdiyi hər hansı müstəvi üzərində ölçülməsindən asılı olmayaraq eyniir.
  • Əgər iki müxtəlif düz xəttin ortaq nöqtəsi varsa, onda bu düz xəttlərdən yalnız və yalnız bir müstəvi keçirmək olar.

İstinadlar

redaktə