Strateji marketinq

Strateji marketinq — istehlakçıları rəqiblərinkindən daha yüksək istehlak dəyərinə malik mallarla təmin edən əmtəə və xidmətlərin yaradılması siyasətini sistemli şəkildə həyata keçirməklə orta bazar göstəricilərini aşmağa yönəlmiş uzunmüddətli plan üfüqlü aktiv marketinq prosesi.

Strateji marketinq şirkəti öz resurslarına uyğunlaşdırılmış və böyümə və gəlirlilik potensialını təmin edən iqtisadi imkanları hədəfləyir. Strateji marketinqin vəzifəsi şirkətin missiyasını aydınlaşdırmaq, məqsədləri hazırlamaq, inkişaf strategiyasını formalaşdırmaq və şirkətin məhsul portfelinin balanslaşdırılmış strukturunu təmin etməkdir.

ProsesRedaktə

Strateji marketinq prosesinin orta və uzunmüddətli üfüqləri var;

Strateji marketinqin vəzifəsiRedaktə

  • Şirkətin missiyasının aydınlaşdırılması,
  • Unikal satış təklifinin (USP) formalaşdırılması,
  • Məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi,
  • İnkişaf strategiyasının hazırlanması,
  • Məhsul portfelinin balanslaşdırılmış strukturunun təmin edilməsi.

ƏdəbiyyatRedaktə