Strateq

qədim yunan şəhər-dövlətlərində hərbi və siyasi rütbə

StrateqQədim Afinada sərkərdə.

E.ə. VI əsrin sonlarından hər il on strateq seçilirdi. Bu vəzifələri tutmaq hüququna yalnız ilk üç dərəcədən olan varlı və zəngin vətəndaşlar malik idilər. Strateqlər polisin (şəhərin) siyasətinə böyük təsir göstərir və onu idarə edirdilər.