Struktur

bir-biri ilə bağlı olan elementlərin bir obyekt və ya sistemdə cərgələndirilməsi

Struktur (lat. structūra), – hər hansı obyektin daxili quruluşu. Struktur sistem elementləri arasında əlaqələrin nisbi dayanıqlı quruluşudur.

Həmçinin baxRedaktə