Suriya-Het çarlıqları

Son Het, Yeni Het və ya Suriya-Het çarlıqlarıAnadolunun cənub-qərbində və müasir Suriyanın şimalında erkən Dəmir dövrünə aid siyasi formasiyalar. Bu dövlətlər e.ə. 1180-ci ildə yaranmış, təxminən e.ə. 700-cü ilə qədər mövcudluğunu qorumuşdur. Bu çarlıqların əhalisi əsasən luvi, aramiFinikiya dillərində danışırdılar.

E.ə. 800-cü ildə Suriya-Het çarlıqlarının təxmini sərhədləri.

Terminologiya

redaktə

Müasir ingilisdilli ədəbiyyatda "Yeni Het çarlıqları" termini dar mənada MilidKarkemiş kimi luvilərin hakimiyyətdə olduğu dövlətlərə istinad etmək üçün istifadə edilir. Bundan başqa, "Suriya-Het krallıqları" termini daha geniş bir termin olub, cənubi və mərkəzi Anadoluda, eləcə də Suriyada yaranmış bütün dövlətləri – TabalKue kimi Het dövlətinin süqutundan sonra yaranmış padşahlıqları əhatə edir.[1]

İstinadlar

redaktə
  1. Hawkins, John David; 1982a. «Neo-Hittite States in Syria and Anatolia» in Cambridge Ancient History (2nd ed.) 3.1: 372—441. Also: Hawkins, John David; 1995. «The Political Geography of North Syria and South-East Anatolia in the Neo-Assyrian Period» in Neo-Assyrian Geography, Mario Liverani (ed.), Università di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Scienze storiche, archeologiche e anthropologiche dell’Antichità, Quaderni di Geografia Storica 5: Roma: Sargon srl, 87-101.

Xarici keçidlər

redaktə