Türkmən Muxtar Vilayəti (Buxara XSR)

Türkmən Muxtar VilayətiBuxara XSR–in tərkibində, 1923–1924–cü illərdə mövcud olmuş muxtar vilayət.