Türkmən Muxtar Vilayəti (Xarəzm XSR)

Türkmən Muxtar VilayətiXarəzm XSR–in tərkibində, 1924–cü ilin aprel–oktyabr aylarında mövcud olmuş muxtar vilayət.