Türkmən Sovet Ensiklopediyası

Türkmən Sovet Ensiklopediyası (türkm. Түркмен совет энциклопедиясы) — Sovet dövründə Türkmənistanda türkmən dilində nəşr olunmuş 10 cilddən ibarət universal ensiklopediya. 1974–1989-cu illərdə nəşr edilmişdir.