Tək və cüt ədədlər

Tək və cüt ədədlər ədədlər nəzəriyyəsində ədədin 2-yə tam və ya qalıqla bölünməsi ilə müəyyən olunur. Tək ədədlər 2-yə bölünməyən tam ədədlərə deyilir. Cüt ədədlər isə 2-yə qalıqsız bölünən tam ədədlərə deyilir. Tərifdən də göründüyü kimi tək və cüt ədədlər tam ədədlərdir. Ona görə də tək və cüt ədədlər mənfi, sıfır və müsbət ola bilər.

Cüt ədədlər

redaktə

Cüt ədədlər 2-yə qalıqsız bölünən tam ədədlərə deyilir. Cüt ədədlərə nümunə olaraq -6, -2, 0, 8, 12 və s. göstərmək olar. 0 ədədi 2-yə qalıqsız bölündüyündən bu ədəd cütdür.

Tək ədədlər

redaktə

Tək ədədlər 2-yə bölünməyən tam ədədlərə deyilir. Tək ədədlərə nümunə olaraq -9, -3, -1, 1, 5, 7 və s. göstərmək olar.

Tək və cüt ədədlərin xassələri

redaktə

Tək ədədlərdə ardıcıllıq

Tək və cüt ədədlər ardıcıl tam ədədlərdir: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Burada 0 cüt ədəd olduğundan ardıcıllıq pozulmur.


Tək və cüt ədədlərin toplanması və çıxılması

Tək ədədi tək ədədlə topladıqda və ya tək ədəddən tək ədədi çıxdıqda cüt ədəd alınır:

Tək + Tək = Cüt

Tək - Tək = Cüt

Cüt ədədi cüt ədədlə topladıqda və ya cüt ədəddən cüt ədədi çıxdıqda cüt ədəd alınır:

Cüt + Cüt = Cüt

Cüt - Cüt = Cüt

Tək ədədlə cüt ədədi topladıqda və ya birindən digərini çıxdıqda tək ədəd alınır:

Tək + Cüt = Tək

Tək - Cüt = Tək

Cüt - Tək = Tək


Tək və cüt ədədlərin vurulması

Cüt ədədi istənilən ədədə vurduqda cüt ədəd alınır:

Cüt × Cüt = Cüt

Cüt × Tək = Cüt

Tək ədədi tək ədədə vurduqda tək ədəd alınır:

Tək × Tək = Tək


Tək və cüt ədədlərin bölünməsinə aid hər hansı qayda mövcud deyil. Çünki, bir ədədi digərinə böldükdə tam olmayan ədəd də alına bilər.