Təkbir

Təkbir, (ərəb. الله أكبر‎‎ - oxunuşu: Əllahu əkbər - Allah vəsfə gələcək hər şeydən böyükdür.) şəklində ifadə edilən İslam anlayışı. Allahın hər şeydən üstün, uca və ulu olduğunu ifadə edir.