Təkmilətül–əxbar[1], Təkmilət əl–əxbar[2] (fars. تكملة الاخبار) — Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi tərəfindən 1570–ci ildə Ərdəbildə fars dilində qələmə alınmış, Adəm peyğəmbərin zamanından miladi 1570–ci ilədək olan hadisələrdən bəhs edən ümumi tarix əsəri.[2]

MənbəRedaktə

  1. II. История. — A. Всеобщая история, стр. 405–406. // Ч. А. Стори. — Персидская литература. Био-библиографический обзор. В трех частях. Перевел с английского, переработал и дополнил Ю. Э. Брегель. Часть I. Кораническая литература, всеобщая история, история пророков и ранний ислам. Ответственный редактор Ю.Э. Борщевский. Москва: Главная редакция восточной литературы, 1972, 699 стр. (от 1 до 698)
  2. В. История Ирана: (11) Сефевиды, стр. 857. // Ч. А. Стори. — Персидская литература. Био-библиографический обзор. В трех частях. Перевел с английского, переработал и дополнил Ю. Э. Брегель. Часть II. История Ирана, Курдистана, Средней Азии, Афганистана, Турции, Кавказа, Арабских стран, Европы и Америки, Китая и Японии. Ответственный редактор Ю.Э. Борщевский. Москва: Главная редакция восточной литературы, 1972, 616 стр. (от 699 до 1314)
  3. Takmilat al-akhbār: tārīkh-i Ṣafavīyah az āghāz tā 978 Hijrī-i Qamarī. Taṣnīf-i ʻAbdī Bayg Shīrāzī (Navīdī) ; bā muqaddamah, taṣḥīḥ va taʻlīqāt-i ʻAbd al-Ḥusayn Navāyī. Chāp-i 1. Tihrān: Nashr-i Nay, 1369 [1990 AD], 275 s.
  4. Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi. Təkmilətül–əxbar (Səfəvi dövrü — Şah İsmayıl və Şah Təhmasib dövrlərinin tarixi). Fars dilindən tərcümə, müqəddimə və şərhlərin müəllifi: Əbülfəz Haşım oğlu Rəhimli. Elmi redaktor: Vaqif Piriyev. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 1996, 200 səhifə. ISBN 5806604365

QeydlərRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi. Təkmilətül–əxbar (Səfəvi dövrü — Şah İsmayıl və Şah Təhmasib dövrlərinin tarixi). Fars dilindən tərcümə, müqəddimə və şərhlərin müəllifi: Əbülfəz Haşım oğlu Rəhimli. Elmi redaktor: Vaqif Piriyev. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 1996, 200 səhifə. ISBN 5806604365
  2. 1 2 II. История. — A. Всеобщая история, стр. 405. // Ч. А. Стори. — Персидская литература. Био-библиографический обзор. В трех частях. Перевел с английского, переработал и дополнил Ю. Э. Брегель. Часть I. Кораническая литература, всеобщая история, история пророков и ранний ислам. Ответственный редактор Ю.Э. Борщевский. Москва: Главная редакция восточной литературы, 1972, 699 стр. (от 1 до 698)