Tənəffüs (dəqiqləşdirmə)

Tənəffüs aşağıdakı mənalarda istifadə edilirː

  • Oksigenli tənəffüs, hüceyrələrin enerji əldə etmək üçün istifadə etdikləri bir biokimyəvi prosesdir. (Oksigen bir elektron qəbul edicisidir).
  • Oksigensiz tənəffüs, hüceyrələrin enerji əldə etmək üçün istifadə etdikləri bir biokimyəvi prosesdir. (Oksigendən tamam fərqli elektron qəbul ediciləri istifadə edilir).
  • Nəfəs alma, nəfəsin orqanizmə alınıb atılması.