Təpə sümüyü
Gray132.png
Təpə sümüyünün xarici tərəfi
Gray133.png
Təpə sümüyünün içəri tərəfi.
İnsan kəlləsi diaqramı
(yan proyeksiya)
Latınca os parietale
MeSH Parietal+bone