Təqvim çevirmələri

Təqvim çevrilmələritəqvimlər arasında il fərqini təyin edir.

Miladi tarixin hicri tarixinə çevrilməsi düsturu:

Hicri tarixin miladi tarixə çevrilməsi üçün düstur:

Miladi təqvimini yəhudi təqviminə çevirmək üçün düstur.

Yəhudi təqviminin miladi təqviminə çevirmək üçün düstur:

Qeydlər redaktə

  • M — Miladi tarixi
  • Y — Yəhudi tarixi

İstinadlar redaktə