Təsərrufatü mükaşəfat

Təsərrufatü mükaşəfat - Seyid Yəhya Bakuvinin müəllifi olduğu əsərlərdən biri.

Ə.Atəşə görə əsər Məhəmməd peyğəmbərin bir hədisinin şərhinə həsr olunub. Peyğəmbər həmin hədisdə deyir: "Bir kimsə aşiq olar, iffət göstərər, eşq sirrini kimsəyə açmadan ölərsə, şəhid olaraq ölər." Əsər Seyid Yəhyanın ən az tədqiq olunmuş əsərlərindəndir.

Əsərin yeganə nüsxəsi İstanbul Universiteti Mərkəz Kitabxanasında saxlanılır:

İstanbul Universiteti Mərkəz Kitabxanası Fy.954/HE.8194/11