Təsnifat

Təsnifat termini aşağıdakı mənalarda istifadə oluna bilər:

  • Təsnifat — məntiqdə hər hansı bilik, yaxud insan fəaliyyəti sahəsində tabeli anlayışlar sistemi;
  • Təsnifat — hər hansı eynicinsli şeylərin və ya anlayışların müəyyən ümumi əlamətlərə görə siniflərə, qruplara, bölmələrə ayrılması sistemi; klassifikasiya. Məsələn, biliklərin təsnifatı.


ƏdəbiyyatRedaktə

  • R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. "Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər", Bakı, "İnformasiya Texnologiyaları", 2009, 201 s.