Tətbiqi proqramlar

Tətbiqi proqramlar və ya Tətbiqi proqram paketi (TPP) – istifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçündür.

LibreOffice Writer

Tətbiqi proqramların funksiyaları

redaktə

Tətbiqi proqramlar istifadəçinin aşağıda göstərilən işlərini yerinə yetirir:

Qeyd olunan funksialar tətbiqi proqramların "bacardığı" işlərdən yalnız bir hissəsidir.

Ədəbiyyat

redaktə
  1. Ə.M.Abbasov, M.A.Camalbəyov və b. "Market Manager" İdarəetmə sistemi. Elmi-metodik vəsait.- "İqtisad Universiteti" nəşriyyatı. Bakı, 2002, 156 s.
  2. Hesablama maşınları və kompüterlər haqqında ümumi məlumat, R.Q. Ələkbərov, t.e.n., AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.
  3. Соломенчук В.Г. Аппаратные средства персональных компьютеров – СПБ.: БХВ –Петербург, 2003 – 512с.
  4. Колесниченко О.В., Шишичин И.В. Аппаратные средства ПК – СПБ.: БХВ – Санкт-Петербург, 2000
  5. http://ru/wikipedia/org[ölü keçid]

Həmçinin bax

redaktə

Xarici keçidlər

redaktə