Talk Mg3 (OH)2 [Si2O5]2 — monoklinik sinqoniya. Rast gəlmə tezliyi şkalası: çox da tez-tez rast gəlməyən.

Talk
Ümumi məlumatlar
Kateqoriya Mineral
Strunz təsnifatı VIII/H.09
Xüsusiyyətləri
Zolaq rəngi
Sıxlıq 2,75 ± 0,05 q/sm³
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Növ müxtəliflikləri redaktə

Villemseit – Ni - talk (Ni : Mg > 2:1); kalsiumlu talk (11,8 %-dək Ca); steatit – mineralın sıx kütlələri və b.

Xassələr redaktə

Rəng – yaşılımtıl, sarımtıl, bozumtul çalarlı ağ, alma kimi açıq-yaşıl; Mineralın cizgisinin rəngi – ağ; Parıltı – yağlı, şüşə, ayrılma səthlərində sədəfi; sıx aqreqatlarda tutqun; Şəffaflıq – qeyri-şəffaf, nazik vərəqləri isə şəffafdır; Sıxlıq – 2,7-2,8; Sərtlik – 1; Əllə toxunduqda yağlıdır; vərəqləri əyilgəndir, lakin elastik deyil; Ayrılma – {001} üzrə tam mükəmməl; Sınıqlar – qeyri-hamar; Başqa xassələr – istiliyi və elektriki pis keçirir; Oda- və turşuyadavamlıdır; Morfologiya – kristallar: nadir rast gələn lövhəvari; Mineral aqreqatları: vərəqvari, pulcuqlu, sıx, gizlikristallik.

Mənşəyi və yayılması redaktə

Əsasən maqneziumla zəngin hiperbazitlərin hidrotermal dəyişilməsi zamanı əmələ gəlir və olivin və Mg - piroksenlərin hesabına kristallaşır. Talk şistlərinin və listvenitlərin süxur əmələgətirən mineralıdır. Talk habelə karbonat süxurlarının termal metamorfizmi və kontakt - metasomatik dəyişilməsi nəticəsində təzahür edir. Mineralın autigen əmələgəlmələri də məlumdur. Birlikdə rast gəldiyi minerallar: dolomit, piroksenlər, amfibollar, xloritlər və b. Mineralın tapıldığı yerlər: Şabrov (Rusiya); Göpfersqrün, Lobsdorf (Almaniya); Qrodzişe (Polşa); Providens (ABŞ) və b. Azərbaycanda Kiçik Qafqaz hiperbazitlərinin aşınma qabığında və Daşkəsən kontakt-metasomatik dəmir filizi yatağında qeyd edilir.

Tətbiqi redaktə

Sənayenin elektrotexnika, kimya, kağız, toxuculuq, rezin, boya, keramika və b. sahələrində geniş istifadə edilən mühüm xammaldır. Həmçinin parfyumeriya və sabun istehsalında, təbabətdə və s. tətbiq edilir.

İstinadlar redaktə

Mənbə redaktə

  • Azərbaycan mineralları. Bakı: Nafta-Press, 2004

Xarici keçidlər redaktə