Tamaşa (dəqiqləşdirmə)

Tamaşa — teatrda oynanan teatr oyunları, xalq oyunları, pyeslər, rəqslər, musiqi tamaşası və s. Həmçinin aşağıdakı mənalara gələ bilər: