Tanrı Övladları

Tanrı övladları - müasir dini cərəyan

YaranmasıRedaktə

"Ailə", "Sevgi ailəsi", "Beynəlmiləl ailə", "Xristian ailəsinin xidmətçiləri", "Səmavi magiya", "Müstəqil xristian missioner cəmiyyətlərinin birliyi", "Sevgi Nazirliyi" kimi adlarla da tanınan bu qeyri-ənənəvi dini cərəyan 1968-ci ildə ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Hantinqton Biç adlı şəhərciyində yaranmışdır. Onun qurucusu Devid Brand Berq 1919-cu ildə yevangelist-əllincilər təriqətinə mənsub ailədə dünyaya göz açmışdır. Bir müddət Arizonada baptist kilsəsində vaiz işləsə də, uğur qazana bilməyəcəyini başa düşüb, peyğəmbərlik iddiasına düşmüşdür.

1968-ci ildə Berq özünü Musa-Davud ("Axır günlərin peyğəmbəri Musa" və "İsrail kralı Davud"), yaxud sadəcə "Mo" elan edərək, Bibliyanı tədris etmək məqsədilə "Məsihlik üçün yeniyetmələr" adlı birlik yaratmışdı. (ABŞ-da "Tanrı övladları" kimi tanınır).

ƏqidəsiRedaktə

Cərəyanın meydana gəlməsi gənclərin hippi adlanan fəlsəfi-ideoloji hərəkatının yaranması ilə eyni vaxta düşdüyündən, onun ilk üzvləri də məhz hippilər olmuşlar. Hippilərin əksəriyyəti narkotik maddələrəspirtli içkilərə qurşanmış, yüngül həyat tərzi keçirən evsiz gənclər idi. Berq onları inandırmağa çalışırmış ki, hər biri "Tanrının oğlu və ya qızı" ola bilər. Bunun üçün sevmək kifayətdir. Çünki sevgi inamın və mövcudluğun əsasıdır.

Cərəyanın üzvü olmaq istəyən təhsilini və işini atmalı, malik olduğu əmlakı icmanın adına keçirməli idi. Berqdən narazı olan valideynlər uşaqlarını xilas etmək üçün komissiya yaradıb məhkəmə qarşısında vəsadət qaldırdıqdan sonra Kaliforniya ştatının baş hakimi icma haqqında tədqiqata başlamışdır. İcmanın təhlükədə olduğunu və Kohutek adlı kometanın tezliklə Amerikanı dağıdacağını bildirən Berq tərəfdarlarını ABŞ-ı tərk etməyə çağırmışdır. Bununla da 1972-ci ildən etibarən "Tanrı övladları" dünyanın bir çox bölgələrinə səpələnməyə başlamışdı.

Berq pərakəndə düşmüş tərəfdarları ilə "Mo məktubları" vasitəsilə əlaqə yaradırmış. O, məktublarında bir sıra simvol və şifrələrdən geniş istifadə etmişdir:

  1. GP – ictimaiyyət üçün. Bu məktublar küçələrdə yayılmaq və satılmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur;
  2. DFO – yalnız tələbə və etibarlı dostlara;
  3. DO – ardıcıllara və üç aydan çox müddətli cərəyan üzvlərinə;
  4. LTA – icraçı, rəhbər və təlimatçılara;
  5. LTO – rəhbərliyə namizəd olanlara;
  6. LO – yalnız rəhbərlərə;
  7. RV – köhnə məktubun yenidən işlənmiş variantı.

Cərəyan nümayəndələrinə görə, Bibliya Tanrının canlı kəlamıdır. Devid Berq isə son dövrün ən fəzilətli peyğəmbəridir. O, gələcəkdə baş verəcəkləri əvvəlcədən demək üçün deyil, Tanrının xoş müjdəsini insanlara çatdırmaq naminə göndərilmişdir. Mələklər, ölmüş şəxslərin, hətta məşhur mifik personajların ruhları mənəvi dünya ilə yanaşı, fiziki aləmdə də mövcuddur. Onlar şeytan və onun əlaltıları ilə mübarizə aparırlar. İnsan bu qüvvələri köməyə çağırdıqda etdiyi duanın mənəvi gücü də artır.

"Tanrı övladları"nın əsasını təşkil edən "sevgi qanunu" doktrinasına görə, insan öz fəaliyyətində pis niyyətlərdən çəkinərsə, Tanrının xeyir-duasını almış olar. Bu Bibliyanın ən üstün qanunudur. Cərəyan nümayəndələri bəşəriyyətin özünün son dövrlərini yaşadığı fikrindədirlər. Xeyirlə şər arasında daim mənəvi mübarizə gedir və "Tanrı övladları" xeyir qüvvələrinin əsgərləridir. Onlar axır zamanda İsa Məsihin zühurundan yeddi il əvvəl Dəccalın Yer üzərini idarə edəcəyini, insanların müxtəlif qarşıdurmalarla qarşılaşacağını hesab edirlər. Bu dövrün bitməsinə az qalmış Tanrı sadiq xristianları səmaya qaldıracaq və dərhal İsa Məsih ilə Dəccal arasında "Armageddon müharibəsi" baş verəcəkdir. Nəticədə, Dəccal məğlub ediləcək və İsa Məsih xristianlarının "Millenium" adlandırdıqları minillik hakimiyyəti başlayacaqdır.

Cərəyan mənsubları hesab edirlər ki, insanın şəhvət hissinə malik olması, Tanrı möcüzəsidir, fiziki və mənəvi cəhətdən vacibdir. Həddi buluğa çatmışlar arasındakı intim münasibət Müqəddəs Yazılara görə məqbuldur. Belə olan təqdirdə icma daxilində on altı yaşını ötmüş şəxslərlə iyirmi bir yaşınadək olan gənclər arasında cinsi əlaqəyə meyllilik halları çoxalmışdır. Lakin bu tendensiya cəmiyyətdə böyük əks-səda doğurduğundan, 1986-cı ildən etibarən ona son qoyulmuşdur. İcmanın təşkilati strukturu: vilayət vaizləri, rayon və bölgə vaizləri, yepiskop və arxiyepiskopları, nazirlər, baş nazir və kral (Devid Berq).

Devid Berq 1994-cü ildə dünyasını dəyişdikdən sonra icmaya arvadı Karen Zerbi rəhbərlik etməyə başlamışdır.

Hazırda icmanın mərkəzi İsveçrənin Sürix şəhərindədir.