Temperatur inversiyası

Temperatur inversiyası — hündürlüyə doğru qalxdıqca temperaturun artması.

İnversiyanı iki tipə ayırırlar:

  • bilavasitə yer səthində (inversiya qatının qalınlığı on metrlərlə) olan temperatur inversiyaları
  • boş atmosferdə (inversiya qatının qalınlığı yüz metrlərlə) olan temperatur inversiyaları

Temperatur inversiyası havanın vertikal yerdəyişməsinə mane olur və çiskin, duman, bulud və ilğımların yaranmasına imkan yaradır. İnversiya relyefin yerli xüsusiyyətlərindən çox asılıdır. Yer kürəsində ən böyük temperatur inversiyası qış dövründə Şərqi SibirAntarktidada müşahidə olunur.