Temperatur qradiyenti

Havanın temperaturuRedaktə

Troposferdə havanın temperaturu yüksəklikdən asılı olaraq orta hesabla azalır. Atmosferin təbəqələri arasında isə bir- neçə km məsafədə dəyişməz qalır. Məhz temperaturun yüksəklikdən asılı olaraq dəyişməsi amilinə görə atmosfer təbəqələrə ayrılır.

Temperatur qradiyentiRedaktə

Temperatur qradiyenti şaquli və üfüqi qradiyent olaraq iki yere bölünür.

Temperaturun şaquli qradiyentiRedaktə

Hər 100 m yüksəklikdən bir temperaturun dəyişməsi temperaturun şaquli qradiyenti (TŞQ) adlanır. TŞQ ilin fəsillərindən, sutkanın saatlarından(atmosferin yerüstü qatında) və yüksəklikdən asılı olaraq dəyişir. Orta hesabla TŞQ troposferdə 0,5- 0, 60C/ 100 m təşkil edir. Temperatur yüksəklikdən asılı olaraq azaldıqda TŞQ müsbət, artdıqda isə mənfi olur.

Temperaturun üfüqi qradiyentiRedaktə

Temperatur üfüqi enliklərdən asılı olaraq deyişməsidir.