Tendensiya – [lat. tendere – istiqamətlənmək, can atmaq]:

  • inkişaf istiqaməti, meyllər, həvəs;
  • əsərin ideyası, istiqaməti;
  • müəllif tərəfindən oxucuya (tamaşaçıya) güclə yeridilən bir tərəfli fikir;
  • təmayül: ənənə.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. "Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər", Bakı, "İnformasiya Texnologiyaları", 2009, 201 s.