Teodolit — ölçmə aparatıdır.

An optical theodolite, manufactured in the Soviet Union in 1958 and used for topographic surveying
Diagram of an optical theodolite

Növləri

redaktə

T10 teodolit şkalalı T10 optik teodoliti, analitik şəbəkələrdə və 1,2 dərəcəli poliqonometriyada üfuqi və şaquli bucaqları 10 orta kvadrat səhvlə ölçmək üçün hazırlanmışdır. Məsafəli saplar şəbəkəsi və obyektivə taxılan DU-04, DH-06 məsafəölçənləri ilə ölçmək mümkündür. Durbinə taxılmış silindrik taraz vasitəsilə texniki nivelirləmə aparmaq olar.

Şaquli oxlar sistemi silindrik və təkraridir. Limb və alidada birlikdə fırlanır. Üfuqi dairə alidadadı və durbin bağlayıcı və mikrometrik vintlərlə təchiz olunmuşdur[1].

T5 şkalalı optik teodoliti analitik şəbəkələrdə və 1,2 dərəcəli poliqonometriya üfüqivə şaquli bucaqları ±5 orta kvadrat səhvlə ölçmək üçün hazırlanmışdrır. məsəfaləri saplar şəbəkəsi və DH-4, DH-06 taxma məsafəölçəni ilə ölçmək olar. T5 teodolitində şaquli oxlar sistemi qeyri-təkrarıdır. Şkalalı mikroskopu durbinin okulyari ilə yanaşı yerləşir. T5 teodoliti optik kompensator ilə təchiz olunmuşdur ona görə də bu teodolitdən nivelir kimi istifadə etmək olar.

Xarici keçid

redaktə

Həmçinin bax

redaktə

İstinadlar

redaktə
  1. Məmmədov Q. Ş., Əhmədov İ. H. Geodeziya Bakı 2003