Teoman — ad.

Teoman
Teoman
Əlifba Latın əlifbası
Etimologiya
Mənşə türkcə