Termosfer (yun. θερμός — "isti" və σφαῖρα — "sfera") — Yer səthindən 80 km-dən 800 km arasında atmosferin çox seyrək qatı, 200–300 km-ə qədər temperaturun kəskin qalxması ilə səciyyələnir (1500°-yə qədər).

EverestTroposferStratosferMeteozondMeteorMezosferKarman xəttiQütb parıltısıTermosferEkzosfer
Atmosferin quruluşu