120px-Tetrahedron-slowturn.gif

Tetraedr: Düzgün çoxüzlü.Üzlərin sayı 4, forması üçbucaq.Tillərin sayı 6, təpə nöqtələrin sayı 4-dür.Bir nöqtədən çıxan tillərin sayı 3-dür.

  • Xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu:

Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu:

  • R = 3r
  • Həcmi: