Texniki elmlər (texnologiya, mühəndislik elmləri) – texnika və onun yaradılması, inkişafı,təbiəti və insanla qarşılıqlı əlaqəsi ilə bağlı hadisələri tədqiq edən tətbiqi elmlərdir.